Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 59/23) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 29.02.2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu

JAVNI POZIV .PDF

OBRASCI .ZIP