Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2024. do 2026. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 59/23) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede od 17. studenog 2023. (KLASA: 404-01/23-01/85, URBROJ: 525-07/311-23-2) dana 29.02.2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu

JAVNI POZIV .PDF

OBRASCI .ZIP