Općina Kloštar Ivanić u nastavku objavljuje privremenu rang listu krajnjih korisnika projekta Zaželi jednakost za sve!_ SF.3.4.11.01.0243. Općinske službe su trenutno u obradi preostalih prispjelih prijava potencijalnih krajnjih korisnika na JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243 te se zahvaljujemo svim prijaviteljima na strpljenju. Dopuna objavljene rang liste bit će objavljena u najkraćem mogućem roku.

Kako još uvijek ima slobodnih mjesta za sudjelovanje u Projektu, Grad Ivanić-Grad koristi ovu priliku i poziva sve zainteresirane osobe da se prijave u Projekt do popunjenja kapaciteta. Sve informacije o procesu prijave su objavljene na linku Javnog poziva, a za pomoć pri popunjavanju prijavnih obrazaca i za dodatne informacije kontaktirajte nas na: [email protected] ili [email protected]  ili na broj telefona: 01/2823-109.