Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 57/22 i 101/23“), članka 50.

Statuta Dječjeg vrtića Proljeće (KLASA: 007-01/23-01/03, URBROJ: 238-14-78-05-23-1) i članka 4. st. 4. Pravilnika o upisu djece

u Dječji vrtić Proljeće (KLASA: 601-02/23-01/06, URBROJ: 238-14-78-05-23-1) Upravno vijeće na    30. sjednici održanoj dana 19. ožujka  2024. godine donosi

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće u pedagošku godinu 2024. / 2025.

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

1. Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta

2. Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2025. napuniti šest godina života)

3. Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu (sastavljaju se dodatni ugovori; rano učenje stranog jezika i dramsko-scenski program – za djecu od pete godine života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće.

 

Zahtjevi za upis podnositi će se od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine u 12.00 sati jer se svi predani zahtjevi naknadno obrađuju putem platforme e-upisi preko portala e-građani.

  • Osobno u tajništvu Dječjeg vrtića Proljeće, Centralni objekt Naftaplinska 23/a svakog radnog dana od 7:30 do 15:30
  • Slanjem poštom na adresu Naftaplinska 23/a 10312 Kloštar Ivanić
  • Predajom u poštanski sandučić na adresi vrtića
  • Elektroničkom poštom na  [email protected]

● Putem platforme e-upisi preko portala e-građani https://e-upisi.hr/

*Ukoliko niste korisnik sustava e-građani, a htjeli biste predati Zahtjev za upis na ovaj način, javite se u računovodstvo vrtića za pomoć pri predaji zahtjeva.

**vrijedi samo za redovan program, predaja zahtjeva za program predškole se provodi isključivo predajom dokumentacije u vrtić. Rok za predaju dokumentacije za upis u program predškole je 15. rujna 2024.

  1. 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

1)          Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)          Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)          Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)          Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)          Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja*

6)          Potvrda o zaposlenosti i radnom vremenu roditelja

7)          Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu**

8)          Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja e-upisa (dostupna na web stranici vrtića)

 

  1. 2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.

 

  1. 3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 26. travnja 2024. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće

v   na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće

v   na platformi e-upisi

v   slanjem Rješenja o upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.***

 

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

*Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 5)

**Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Dokaz o invaliditetu uslijed sudjelovanja u Domovinskom ratu, Izvadak iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom za roditelje s invaliditetom, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Dokaz o zaposlenosti roditelja, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Pravomoćno rješenje o samohranosti roditelja i/ili jednoroditeljskoj obitelji, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece (kopije rodnih listova malodobne djece)..

***temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma zaključenja postupka