Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

NA PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

 

 

Na radno mjesto: Radnik/ca na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 

Pozivaju se sve kandidatkinje koje su se prijavile na Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243, objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Općine Kloštar Ivanić i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić 26. veljače 2024. godine, redoslijedom zaprimanja prijava kako slijedi:

 

  1. MIRČETA SVETLANA
  2. JELENT IVANKA
  3. BRKOVIĆ SUZANA
  4. BUŽAN SENKA
  5. MUŽEVIĆ SANELA

na intervju koji će se održati u petak, 22. ožujka 2024. godine s početkom u 12:00 sati, u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

 

Kandidatkinje trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.