Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf