Izvješće o javnoj raspravi o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf