Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje javnu raspravu o:

 

IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić

 

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 13.06.2016. do 20.06.2016.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22,  Kloštar Ivanić, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić na adresi:

http://www.klostar-ivanic.hr/vijesti/1684-prostorni-plan-u-izradi

 

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Kloštar Ivanić 15.06.2016. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 15.06.2016.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Kloštar Ivanić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 20.06.2016. do 15h.