Ulica Stjepana Babonića  u Kloštar Ivaniću od kućnog broja 10 do kućnog broja 2, će biti zatvorena za promet u periodu od 04.05. -  16.05.2015.  u vremenu od 7,30 do 17,00 sati.

Stanovnicima se u tom razdoblju dozvoljava korištenje parkirališta kod crkve Uznesenja BD Marije.

 

Također radovi će se odvijati u dvije etape u ulici Svetog Duha;

I etapa -  od Veselog kutića do Mirne doline,  će biti zatvoreno za promet u periodu od 04.05. -  09.05.2015.  u vremenu od 7,30 do 17,00 sati.

II etapa – od Mirne doline do Poljanskog brega će biti zatvoreno za promet u periodu od 09.05. -  16.05.2015.  u vremenu od 7,30 do 17,00 sati.

Suglasnosti za prekop javne površine.

.pdf   .pdf