Objava za predstojeće izbore za članove vijeća i prestavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Objava .pdf