Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić g. Željko Filipović donio je Rješenje o isplati jednokratnih pomoći i pomoći
za podmirenje troškova stanovanja.

Rješenje (pdf-dokument).