Kontakt

Osobe za kontakt su Darija Kos Balog, 6009-423 [email protected] i Jadranka Dujić Frlan 6009-417, [email protected] .

Napomena

Prijave se zaprimaju putem sustava e-Prijave, a detaljne informacije o tome nalaze se u uputi za prijavitelje.