Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u suradnji s Prehrambeno biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na poticaj Ministarstva poljoprivrede provode projekt "Utjecaj kultivara i sezone uzgoja na kemijske parametre bučinog ulja". Planirano trajanje projekta je 2020.-2022.g. i sada se nalazi na početku druge godine istraživanja.

Molimo uzgajivače buča da dostave uzorke bučinih koštica uzgojenih ove godine koje će se koristiti za navedeni projekt, kako bi se moglo pouzdano razlikovati nepatvoreno i patvoreno bučino ulje na hrvatskom tržištu, i povećalo povjerenje potrošača u sam sustav kontrole.

Sam cilj projekta je utvrditi vrijednost sastava masnih kiselina i sterola u hrvatskim bučinim uljima, kako bi imali što bolju geografsku i sortnu distribuciju uzoraka.

Uzorci se mogu dostaviti na adresu Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić za proizvođače sa područja Općine Kloštar Ivanić do 06.10.2021.g., po uzorku je potrebno dostaviti 500g bučinih koštica, te je potrebno označiti uzorak s osnovnim podacima o proizvođaču, sorti i području uzgoja.

Uzorke možete dostaviti i direktno na Prehrambeno biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Kabinet za tehnološko projektiranje, izv.prof.dr.sc. Sandra Balbino.

Rezultati analiza (SMK, PB, sastav masnih kiselina i sterola) će biti poslani svakom proizvođaču za uzorke koje je dostavio.