Općina Kloštar Ivanić je dana 26.09.2023.g. sklopila Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Kloštar Ivanić sa poduzećem MIVEGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Predavčeva 12 na rok od pet (5) godina.

Cjenik .pdf

Opći uvjeti za dimnjačarske poslove .pdf

Prethodna suglasnost na opće uvjete .pdf

Kontakt: g. Mario Iveković 098/323-622

Dimnjačar Ivan Štimac, 091/2566-332