Općina Kloštar Ivanić organizira jesensku sadnju drveća u Parku hrvatskih branitelja koja će se održati dana 16.11.2023. – četvrtak od 10:30 sati.

U akciji će sudjelovati djeca 8. razreda Osnovne škole braće Radića te branitelji sa područja Općine Kloštar Ivanić.

Pozivamo i ostale zainteresirane građane da se pridruže akciji sadnje !

Općina Kloštar Ivanić