Obavještavaju se stanovnici  da 16.11.2023. započinju radovi na Rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u Vukovarskoj ulici.

Investitor radova je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a  izvođač radova je Tigra d.o.o. Zagreb.

Prijava početka građenja .pdf

Pregledna situacija zahvata u prostoru .pdf

Predviđeno trajanje radova je do 1. travnja 2024. godine.