Dana 01.07.2024. g. pojedina naselja na području Općine Kloštar Ivanić zahvatilo je jako olujno nevrijeme praćeno sa tučom.

Pozivaju se svi koji su pretrpjeli štetu da istu prijave kako bi inicirali proglašenje prirodne nepogode.

Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, morate uz uobičajene podatke, OBAVEZNO upisati brojeve katastarske čestice, tj. ARKOD broj čestice, kulturu i površinu odnosno broj stabala ili trsova te procjenu štete. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Općine Kloštar Ivanić.

Također ukoliko se radi o "prijavi štete na građevini" potrebno je upisati vrstu građevine, opis štete, da li je objekt legaliziran, starost građevine, broj katastarske čestice i općine te priložiti fotografije oštećene imovine.

Kod "prijave štete na opremi" potrebno je upisati naziv oštećene opreme i okvirnu starost opreme.

Za sve prijave treba navesti da li je oštećena imovina osigurana od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta.

 

Prijava štete (obrazac PN) dostavlja se:

elektroničkom poštom na e-mail adresu:  [email protected] 

osobno u Općinu Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, I. kat

u općinski sandučić na adresi Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

 

OBRAZAC PN .ZIP