Župan Zagrebačke županije je dana 08.07.2024. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode tuče za područje Općine Kloštar Ivanić. 

(link na stranice Zagrebačke županije: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/7694/proglasena-prirodna-nepogoda-za-cetiri-opcine-i-je )

 

Pozivaju se oštećenici koji do sada nisu prijavili štetu da istu prijave u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno do 16.07.2024. godine.