SlikaOpćinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 12.10.2010. godine donijelo je odluku o financijskoj pomoći štićenici Centra za socijalnu skrb Milki Iveljić namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje.

 

I.
Općinsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a Kloštar Ivanić za financijsku pomoć štićenici Centra za socijalnu skrb Milki Iveljić namijenjenoj za stambeno zbrinjavanje.

II.
Milka Iveljić kupuje nekretninu u 4. b Vinogradskom odvojku kčbr. 772, KO Kloštar Ivanić i time trajno rješava stambeno pitanje.

III.
Kupoprodajna cijena je dogovorena u visini od 28.800,00 kuna ( 4.000,00 eura ).
Donacijama je prikupljeno 25.200,00 kuna ( 3.500,00 eura ), a ostatak od 3.600,00 kuna ( 500,00 eura ) osigurati će Općina Kloštar Ivanić iz proračunskih sredstava, prilikom ovjere kupoprodajnog ugovora u javnobilježničkom uredu.
Budući da objekt ispunjava uvjete za priključak električne energije ( gradnja prije 1968. godine ), Općina Kloštar Ivanić snosit će troškove priključenja objekta na niskonaponsku mrežu.
IV.
Općinsko vijeće prihvaća prijedlog Kluba vijećnika SDP-a Kloštar Ivanić za pomoć štićenici Centra za socijalnu skrb Milki Iveljić za stambeno zbrinjavanje, te se odobrava isplata 3.600,00 kuna ( 500,00 eura ) za kupnju nekretnine u 4. b Vinogradskom odvojku, kčbr. 772 KO Kloštar Ivanić.
Iz sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić financirati će se priključenje objekta na niskonaponsku mrežu.

V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.