SlikaNa temelju članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić na dana 07.06.2011. godine donosi

 

 

 

Z A K L J U č A K

o organizaciji 9. Državne i 14. Županijske izložbe

konja izvornih i zaštićenih pasmina

 

I.

 

Pristupa se aktivnostima na organizaciji 9. Državne i 14. Županijske izložbe konja izvornih i zaštićenih pasmina konja, koja će održati dana 25. lipnja 2011. godine u Kloštar Ivaniću, na prostoru Sportskog parka.

 
  1. Odgovornom osobom izložbe određuje se ZLATKO GOLUBIć, načelnik Općine Kloštar Ivanić i predsjednik Organizacijskog odbora izložbe konja izvornih i zaštićenih hrvatskih pasmina.
 
  1. Voditeljem javnog okupljanja određuje se JASENKO BLEKIć iz Kloštar Ivanića.
 

Voditelj javnog okupljanja odgovoran je za održavanje javnog reda i mira i za organizaciju regulacije prometa na županijskoj cesti (Ž 3074) iz redova članova NK KLOšTAR.

Voditelj javnog okupljanja je ovlašten i odgovoran za organizaciju redarske službe za vrijeme trajanja manifestacije, na prostoru Sportskog parka u Kloštar Ivaniću.

U navedene svrhe, voditelj javnog okupljanja ovlašten je i dužan surađivati s MUP, PP Ivanić Grad, te organizirati redarsku službu iz sastava članova NK KLOšTAR.

 

II.

 

Od MUP PP Ivanić Grad ishoditi će se suglasnost za održavanje javnog skupa za 25.lipnja 2011. godine.

 

III.

 
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
 
Klasa:610-01/11-01-01
Ur. broj:238/14-03-11-03
Kloštar Ivanić, 07.06.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKI NAčELNIK
 

Načelnik:

 

Zlatko Golubić, dipl. oec.