Na temelju članka 37.  stavka 4.  Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,  136/12 ik 15/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar (Glasnik Zagrebačke županije 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici dana 03.11. 2016. donijelo je Odluku o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016.g.

.pdf