Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 87/08., 136/12 i 15/15 ), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije'

br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 32. sjednici održanoj dana 03.11.2016. godine donijelo je Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017.g. i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2018.-2019.g.

.pdf