REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BEŠLINEC .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA ČEMERNICA LONJSKA .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJA OBREŠKA .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA OBREŠKA .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KLOŠTAR IVANIĆ .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRIŽCI .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA LIPOVEC LONJSKI .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA PREDAVEC .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA SOBOČANI .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA STARA MARČA .pdf

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA  ŠČAPOVEC.pdf

Rješenja o imenovanju biračkih odbora .pdf

Izmjene Rješenja o imenovanju biračkih odbora - BEŠLINEC, KLOŠTAR IV .pdf

Izmjene Rješenja o imenovanju biračkih odbora - KRIŽCI, KLOŠTAR III .pdf

PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE I ZBIRNE LISTE PO MJESNIM ODBORIMA .zip

 

Na temelju članka 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 34/13), te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 9. sjednici održanoj dana 07.09.2022. g. donijelo je

O D L U K U O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ .pdf

Broj članova vijeća mjesnog odbora .pdf

Rješenje o imenovanju općinskog izbornog povjerenstva .pdf

Obavijest .pdf

OBVEZNE UPUTE BROJ 1 - REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA  .pdf

OBVEZNE UPUTE BROJ 2 - Obrasci .pdf

OBVEZNE UPUTE BROJ 3 - Postupak kandidiranja .pdf

OBRASCI .zip

Objava biračima za izbore za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

Rješenje o određivanju biračkih mjesta .pdf

Dežurstvo Općinskog izbornog povjerenstva .pdf 

Rješenje - prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar .pdf

PRAVOVALJANE PREDLOŽENE LISTE I ZBIRNE LISTE PO MJESNIM ODBORIMA .zip

Rješenja o imenovanju biračkih odbora .pdf

Izmjene Rješenja o imenovanju biračkih odbora - BEŠLINEC, KLOŠTAR IV .pdf

Rješenje o zaključivanju popisa birača .zip

Odluka o obvezi rada službenica Zagrebačke županije izvan redovnog radnog vremena radi izdavanja potvrda za glasovanje za izbore za članove vijeća mjesnih odbora Općine Kloštar Ivanić .pdf

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić 2021.pdf

Izvješće o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić .pdf

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić 2021.pdf

 

Pregled utrošenih sredstava za provedbu lokalnih izbora 2021. Godine .pdf

Konačni rezultati izbora provedenih 30. svibnja 2021.g. općinskog načelnika. .pdf

Objavljeno 02.06.2021. u 13: 39 sati.

Rezultati izbora provedenih 30. svibnja 2021.g. općinskog načelnika. .pdf

Objavljeno 31.05.2021.g. u 13:10.

Stranica 2 od 8