Sastanak članova biračkih odbora imenovanih za područje Općine Kloštar Ivanić povodom predstojećih lokalnih izbora održat će se dana 01.06.2017. godine (četvrtak) u Pučkom domu Kloštar Ivanić u 18:00 sati. 

Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju biračkih odbora. .pdf

Konačni rezultati .pdf

Rješenja o imenovanju biračkih odbora Općine Kloštar Ivanić.

Rješenja .pdf

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

PETAK, 21. TRAVNJA 2017.                                                                                              08,00 – 16,00 SATI

OD SUBOTE, 22. TRAVNJA DO NEDJELJE, 23. TRAVNJA 2017.                                        10,00 – 14,00 SATI

OD PONEDJELJKA, 24. TRAVNJA DO PETKA, 28. TRAVNJA 2017.                                   08,00 – 16,00 SATI

OD SUBOTE, 29.TRAVNJA DO PONEDJELJKA,01. SVIBNJA 2017.                                   10,00 – 14,00 SATI

UTORAK, 02. SVIBNJA 2017.                                                                                            08,00 – 16,00 SATI

SRIJEDA, 03. SVIBNJA 2017.                                                                                            08,00 – 20,00 SATI

ČETVRTAK,  04. SVIBNJA 2017.                                                                                       08,00 – 24,00 SATI

 

na adresi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar Ivanić Školska 22, Kloštar Ivanić, tel: 01/2823-104  

Stranica 6 od 7