Odluka o objavi KONAČNIH rezultata izbora za izbor načelnika Općine Kloštar Ivanić. .pdf

Izborno povjerenstvo biti će dežurno 03. lipnja 2017.g. u periodu od 10:00 - 16:00, na adresi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar Ivanić Školska 22, Kloštar Ivanić, tel: 01/2823-104.

Sastanak članova biračkih odbora imenovanih za područje Općine Kloštar Ivanić povodom predstojećih lokalnih izbora održat će se dana 01.06.2017. godine (četvrtak) u Pučkom domu Kloštar Ivanić u 18:00 sati. 

Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju biračkih odbora. .pdf

Konačni rezultati .pdf

Rješenja o imenovanju biračkih odbora Općine Kloštar Ivanić.

Rješenja .pdf

Stranica 6 od 7