Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2017. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 5/16 i 12/17) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/16-01/48, URBROJ: 525-07/0212-16-2 od 30. ožujka 2016.) te Ispravku mišljenja Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/16-01/48, URBROJ: 525-07/0882-16-4 od 02. svibnja 2016.) dana 19. svibnja 2017. godine objavljuje javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu.

Obrasci i izjave. .zip

Natječaj. .pdf