Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 28.06.2023. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „„komunalni radnik na grobljanskim poslovima“ u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje slijedeći

                 POZIV NA TESTIRANJE   KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA 

ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA  „KOMUNALNI RADNIK NA GROBLJANSKIM POSLOVIMA“ U VLASTITI POGON JEDINSTVENOG  UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ – 2 izvršitelja/ice

 

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u četvrtak, 13. srpnja 2023. godine s početkom u 9:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Testiranje se provodi nakon objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „komunalni radnik na grobljanskim poslovima“ u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, objavljenog u Narodnim novinama od 28.06.2023. godine, a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Poziv za testiranje .pdf

 

                                                                             Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja