Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 16.02.2021. g. (UTORAK) s početkom u 08:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

  1. Rasprava o prijedlogu Statuta Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o prijedlogu Odluke o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača i donošenje Zaključka,
  3. Rasprava o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina i donošenje Zaključka,
  4. Razno