SlikaObavještavaju se kandidati koji su podnijeli zamolbe na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – PRAVNI REFERENT, da će se testiranje kandidata odnosno provjera znanja i razgovor s Povjerenstvom za provedbu postupka oglasa provesti dana 30. srpnja 2010. s početkom u 12,30 sati u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.