Nudimo usluge sa širokog područja geodezije kao što su

-podloge za projektiranje (geodetski projekt)
-izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
-izrada elaborata za katastar vodova
-geodetski snimci za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
-elaborat etažiranja
-snimak izvedenog stanja vodova i cesta
-obnova postojećih međa i sl.

ADRESA: Ivanić Grad, ulica 65. bataljuna ZNG 135

Pozivamo Vas na radionicu, dana 13.10.2014. sa počecima u 9:30 i 11:30h, u prostorima HGK, Nova Cesta 7, povodom stupanja na snagu Zakona o Informiranju potrošača o hrani ("NN br. 56/13.) i U-redbe (EU) br. 1169/2011 o pružanju informacija o hrani potrošačima, a koji je za sve subjekte, pa tako i OPG obavezan i u primjeni od 13.12.2014. Spomenutim Zakonom i Uredbom regulirani su u-vjeti i informacije (podaci o hrani) koji postaju obavezni dio deklaracije, svih pretpakiranih prehram-benih proizvoda, kako u direktnoj kupnji, tako i kod prodaje na daljinu.
RADIONICA JE ZA SVE SUDIONIKE BESPLATNA!
BROJ MJESTA JE OGRANIČEN!

( pdf - dokument )

izometalIZOMETAL je obrt sa dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji i montaži metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, inox ograda, kovanih ograda, urbane opreme, opremanje interijera prema zamislima arhitekata, automatskih krilnih i kliznih dvorišnih vrata, građevinske bravarije.