Slika

OPćINA KLOšTAR IVANIć
 
daje građanima slijedeću
 

O B A V I J E S T

 
OPćINA KLOšTAR IVANIć ORGANIZIRA DOVOZ VODE KUćANSTVIMA S PODRUčJA
OPćINE POD SLIJEDEćIM UVJETIMA:

Slika Odluke i Zaključci 31. sjednice Općinskog vijeća, dana 05.07.2012.

Slika Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) načelnik Općine KLOšTAR IVANIć
objavljuje javnu raspravu o:
 
II. ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Općine Kloštar Ivanić

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 24.07.2012. do 31.07.2012.

U vrijeme trajanja rasprave planovi su izloženi na uvid u prostorijama Općine Kloštar Ivanić,
školska 22, Kloštar Ivanić; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.
Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom
Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je poziv na nadmetanje – rekonstrukcija
školske ulice, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenoj
web stranici Narodnih novina.
Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom
Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je poziv na nadmetanje – izgradnja
nogostupa u školskoj ulici, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenoj
web stranici Narodnih novina.

IZJAVA O POSTOJANJU/NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU čLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) Općina Kloštar Ivanić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- GOLMAX d.o.o., Stjepana Radića 58, 10312 Kloštar Ivanić.

Slike s Dana Općine Kloštar Ivanić 24.06.2012. godine

Slika Dana 24. lipnja 2012. godine, održana je svečana sjednica Općinskog
vijeća Općine Kloštar Ivanić.
Na taj dan 24. lipnja slavi se dan Općine Kloštar Ivanić kada se ujedno
obilježava svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja.

SlikaNovu IPARD obavijest možete pogledati ovdje.

Napomena: Općina Kloštar Ivanić će se prijaviti na III. Natječaj za
IPARD program Mjeru 301 koji je otvoren do 30.05.2012
SlikaREPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAčKA ŽUPANIJA
OPćINA KLOšTAR IVANIć
UPRAVNI ODJEL

 
 

O B A V I J E S T P O LJ O P R I V R E D N I C I M A

 
 
Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera
ruralnog razvoja za 2012. godinu (»Narodne novine«, br. 51/12) propisano je da su korisnici
koji su u 2011. godini koristili državno poljoprivredno zemljište na temelju Odluke o

Stranica 10 od 39