Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, raspisuje natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2013/2014.

Natječaj

Obavijest studentima u svezi podnošenja prijava na javni natječaj za dodjelu javnih stipendija za 2014. godinu i upute starim korisnicima državne stipendije.Opširnije.

Dana 16.01.2014. god. (četvrtak) od 09 - 12 sati na Trgu sv. Ivana, trgovačko društvo " Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije" informirati će javnost i promovirat odvojeno sakupljanje otpada, koje će se uspostaviti u Ivanić- Gradu. Ovom promocijom informirat će se lokalno stanovništvo radi pravovremene informacije o odvojenom sakupljanju otpada.

Izložba malih životinja će biti u Pučkom domu Kloštar Ivanić 17. - 19.01.2014

OTVORENO ZA POSJETITELJE:

  • 17.01.2014. od 15 - 20 sati
  • 18.01.2014. od 08 - 20 sati
  • 19.01.2014. od 08 - 14 sati

Strateški plan Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)

Općina Kloštar Ivanić zajedno sa Gradom - Ivanić Gradom i Općinom Križ dana 30.12.2013. sklopila je ugovor o sufinanciranju programa hitne medicine sa Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014.godine.

Prema kojem  sve tri jedinice lokalne samouprave sudjeluju u sufinanciranju jednog tima koji čini: 1 doktor medicine , 1 medicinska sestra/medicinski tehničar i  1 vozač.

Općinski načelnik razmotrio je Zapisnik Socijalnog vijeća od 11.12.2013. g. po zahtjevima za odobrenje jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, zamolbama za oslobođenje od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu za 2013. g. te odlučio kako slijedi:

Temeljem pisma namjere od C.I.O.S. d.o.o. grupe od 22.11.2013. naslovljenog na Općinu Kloštar Ivanić organizira se prezentacija moguće izgradnje pogona za kompostiranje biorazgradivog otpada na području Općine Kloštar Ivanić na k.č.br. 3239. te se organizira slijedeće:

Pozivamo vas na humanitarni koncert za obitelj Macenić, koji će se održati dana 27.12.2013. (petak), u Pučkom domu  s početkom u 19.00 sati

  • Nastupaju grupa Standard, Dusty hats, Barabe.
  • Sav prihod prikupljen na koncertu donirat će se za obitelj Macenić stradalu u požaru.
  • Zampa je bila sponzor koncerta, a izvođači su svirali bez naknade.

Isplata božićnica traje još 2 dana, 23.12 (ponedeljak) i 27.12.(petak) radnim danom u vremenu od 07.00 do 14.00 sati - u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22., I. kat , soba broj 7.

Stranica 159 od 168