SlikaOdluke Općinskog vijeća sa sjednice održane 09.12.2010. godine možete preuzeti ovdje.

SlikaTemeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), te članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije 19/09“) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj 12.11.2010. godine donijelo je odluku o razrješenju predsjednika i svih potpredsjednika Općinskog vijeća.

SlikaTemeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i članka 16.,33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 19/09 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine donijelo je odluku o dodjeli stipendija u šk. godini 2010/2011.

SlikaU nastavku obavijesti možete pročitati više o odlukama s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić održane 12.10.2010. godine.

Slika14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić održati će se dana 12.11.2010. godine (petak) s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat. Sukladno članku 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika 13. sjednice Općinskog vijeća.

Stranica 52 od 52