Zagrebačka županija objavila je javni poziv za dodjelu 2.530.000,00 kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja na području Zagrebačke županije u 2015. godini. Prijave se podnose do 16. ožujka 2015. godine.

 Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Prijavitelji moraju djelovati najmanje godinu dana prije dana objave Javnog poziva, a udruga mora biti upisana u Registar udruga. Prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta. Također, osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog ili sličnog karaktera. 

Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen. Provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci te se mora jasno odrediti područje provedbe i ciljane skupine korisnika. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne, programe i projekte braniteljskih udruga, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga. 

Tekst natječaja i obrasce, na kojima se prijavljuju programi i projekti, možete pronaći na: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=5. Isto tako, obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se podići u Zagrebačkoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Zagreb, Ivana Lučića 2a/VI kat, soba 8, svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

 Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave dostave najkasnije do 16. ožujka 2015. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ “.

OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U POU IVANIĆ GRAD

S obzirom na veliku zainteresiranost, nedoumice i brojne upite

Iz POU Ivanić-Grad stiže važna obavijest o provedbi izobrazbe poljoprivrednika /OPG-a, fizičkim i pravnim osobama, tvrtkama/ o održivoj uporabi pesticida – odnosno korisnika sredstava za zaštitu bilja s područja Ivanić-Grada i cijelog „Otoka Ivanića“.

Navedena izobrazba poljoprivrednika bit će uskoro organizirana i u POU Ivanić-Grad /Dom kulture u Ivanić-Gradu/.

S obzirom da se ovih dana realizira program sufinanciranja za navedenu izobrazbu na nivou Zagrebačke županije, svim zainteresiranima nastojat ćemo ponuditi navedenu izobrazbu poljoprivrednicima po bitno povoljnijim uvjetima i cijeni, ali poštujući proceduru, transparentno, sa stručnim suradnicima i uz pomoć naših djelatnika polaznicima oko prijava, prilagođene literature i uspješnog polaganja ispita.

O svemu će javnost, posebno obveznici i zainteresirani poljoprivrednici biti detaljno obaviješteni putem Obiteljskog radija Ivanića, plakata, web stranica kroz 10-15 dana.

Pomoć građanima Makedonije

 

Republiku Makedoniju pogodile su višednevne poplave, a najviše su stradala područja Struge, Bitole, Prilepa, Velesa, Negotina, Strumice, Radoviša, općine Novo Selo, Karbinci, Štip, Češinovo-Obleševo, Kumanovo te Gevgelija.

 

Ekipe Makedonskog Crvenog križa su na terenu i pružaju pomoć svim osobama koje su stradale u poplavama, te su u tijeku brojne akcije.

 
Stanovništvu je ipak najpotrebnija financijska pomoć kako bi mogli obnoviti svoje uništene domove. Upravo zato Hrvatski Crveni križ poziva građane koji mogu i žele pomoći da uplate sredstva na račun broj: HR2323600001501442004 u Zagrebačkoj banci. Račun je otvorilo Veleposlanstvo Republike Makedonije u RH.


Hrvatski Crveni križ se unaprijed zahvaljuje svima onima koji će pokazati suosjećajnost i pomoći stradalim građanima Republike Makedonije.

 

 

Ured izvršnog predsjednika

 Hrvatskog Crvenog križa

SIGURNO RUKOVANJE S PESTICIDIMA I PRAVILNA PRIMJENA

 

Osposobljavanje za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida

 

Temeljem čl. 11. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svaki neprofesionalni, profesionalni korisnik, distributer ili savjetnik obavezan je odslušati program (15 sati) o održivoj uporabi pesticida, položiti ispit i dobiti potvrdu o položenom ispitu. Iskaznica se dobiva na temelju potvrde o položenom ispitu i samo s njom se može kupovati sredstva za zaštitu biljaka. Obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe do 26.11.2015. g. Nakon prijave, polaznici će o vremenu i mjestu održavanja predavanja biti pravovremeno obaviješteni.

 

Prijave se vrše popunjavanjem prijavnice ovdje i slanjem na e-mail: sanela.djura@klostar-ivanic.hr  ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati do 27.02.2015. godine.

Ovdje možete pročitati Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

    

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za branitelje, koji će se održati dana 09.02.2015. (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat., Školska 22. 

Saziv (pdf).

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad

POZIVA

sve zainteresiranje za obrazovanje za

NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJICU

Prijave se primaju do 20. veljače 2015.  na broj telefona 01/2881-688/689 ili u Učilištu radnim danom od  07-15 sati.
Zanimanje NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJICE je vrlo zapošljivo na tržištu rada, većina naših polaznika/polaznica u roku nekoliko mjeseci dobiva posao u struci, bilo kod nas ili u nekoj stranoj zemlji.
Upravo završava ciklus obrazovanje jedne grupe polaznika/polaznica kojima želimo uspjeha u novim karijerama!

  

Općina Kloštar Ivanić

Odbor za branitelje

Odbor za kulturu

                              

KLOŠTRANSKA KOBASIJADA  2015.

 

za Valentinovo

 

subota, 14. veljače,  2015. – Pučki dom  Kloštar Ivanić

 

PRAVILA NATJECANJA

 

PREUZIMANJE KOBASICA

 

- prijaviti se mogu ekipe kao fizičke ili pravne osobe, a prijava za natjecanje je besplatna

- ekipa koja se prijavljuje preuzima obvezu dolaska na manifestaciju

- natjecateljska ekipa donosi obavezno dva para suhih svinjskih kobasica

- kobasice ne moraju biti proizvedene iz vlastitog uzgoja, ali moraju biti vlastiti proizvod

- sve prijavljene ekipe obavezne su dostaviti kobasice od 14 – 16 sati

- kobasice preuzima Organizacijski Odbor

- uz svaki uzorak  kobasice, svaki natjecatelj donosi zatvorenu (zalijepljenu) kuvertu koju sam zatvara i  daje uz svoj uzorak, a drugu zatvorenu kuvertu natjecatelj zadržava za naknadnu identifikaciju pri proglašenju rezultata

- u svakoj kuverti se nalazi ista šifra, koju određuje i ispisuje sam natjecatelj

 

 

 NAČIN OCJENJIVANJA

 

- Komisija za ocjenjivanje sastoji se od tri (3) člana

- ocjenjivanje započinje u 16 sati, i traje do 19 sati

- ocjenjivanje se vrši prema 5 elemenata vrednovanih bodovima

 

Elementi ocjenjivanja su:

a) Konzistentnost – punoća: od 1 - 10 bodova

b) Boja: od 1 - 10 bodova

c) Okus: od 1 - 10 bodova

d) Miris: od 1 - 10 bodova

e) Ljutina: od 1 - 10 bodova

 

SVEUKUPNO: 50 bodova

 

- maksimalno je moguće osvojiti 50 bodova

- ukoliko će ekipe imati isti broj bodova, prednost ima ekipa koja ima veći broj bodova u kategoriji „okus“, zatim „konzistentnost“,  te „ljutina“

- liste s elementima za ocjenjivanje i bodovima, članovi Komisije za ocjenjivanje primaju za vrijeme pripreme, od Organizacijskog odbora

- svaki ocjenjivač svoje ocjene i ukupne bodove, upisuje u svoju listu, za svaki uzorak

- na zajednički obrazac se zatim upisuju sve ocjene zajedno, od sva tri ocjenjivača, zbrajaju se bodovi, te utvrđuje konačni redoslijed natjecatelja

- konačnu listu Stručni žiri predaje predsjedniku Organizacijskog odbora

 

PROGLAŠENJE REZULTATA, DALJNJE DOGAĐANJE

 

- u 19 sati se svim prisutnima prezentiraju rezultati natjecanja

- svi natjecatelji dobivaju zahvalnice za sudjelovanje, a prva tri natjecatelja dobivaju prikladne pehare

- sve zaprimljene kobasice se daju svim prisutnima na degustaciju

- svaka ekipa može donijeti još svojih kobasica, te ih ponuditi za degustaciju, kao i vlastito vino

- nastavak slijedi uz dobre zvuke glazbe, plesa i zabave

 

ZAPRIMANJE PRIJAVA

 

Prijave se zaprimaju najkasnije do 13. veljače, 2015. godine:

 

    Jozo Vuković, 099/806-4819 ( predsjednik Odbora za branitelje )

    jozo.vukovic1@gmail.com

 

    Božidar Balenović. 098 / 352 – 302 ( predsjednik Odbora za kulturu )

    bozidar.balenovic@gmail.com

 

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 04.02.2015. g. (SRIJEDA) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

Saziv - pdf

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je četiri nova natječaja iz sektora energetike, a koji se odnose na:
– sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada,
– sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama.
– sufinanciranje energetskog pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada,
– financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama.

Višestambena zgrada je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96 do 143/12) te Uredbom o održavanju zgrada (NN broj 64/97).

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada, koji su u svojstvu krajnjih korisnika.

Detaljnje informacije, tekstove natječaja, upute za prijavitelje i potrebne obrasce možete pronaći na http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Stranica 113 od 141