Odvodnja atmosferskih voda - (pdf - dokument)

Nabava, dovoz i ugradnja kamena - (pdf - dokument)

Raspisan je Natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala.

Rok za dostavu ponuda: 28.10.2013.g., do 14,30 sati

Detaljnije: tekst natječaja (pdf-dokument)

Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Rok za podnošenje prijedloga: do 15,00 sati 10.10. 2013.g.

Detaljnije (pdf dokument).

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora.

Rok za zaptimanje ponuda: 04.10,2013, do 11,00 sati.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dana 31. srpnja 2013. godine objavio u „Narodnim novinama“ broj 99/13 i na internet stranici Fonda Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za sufinanciranje projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada u Zagrebačkoj županiji u 2013. godini“. Sufinancirat će se troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade) u 50 kućanstava na području Zagrebačke županije.

Natječaj je otvoren do 26. kolovoza 2013. godine.

Opširnije..

Raspiran je Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, a u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

Rok za zaprimanje ponuda: 28.06.2013. g. do 11,00 sati.

Tekst natječaja (pdf-dokument)

Stranica 19 od 19