Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dana 31. srpnja 2013. godine objavio u „Narodnim novinama“ broj 99/13 i na internet stranici Fonda Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za sufinanciranje projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada u Zagrebačkoj županiji u 2013. godini“. Sufinancirat će se troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade) u 50 kućanstava na području Zagrebačke županije.

Natječaj je otvoren do 26. kolovoza 2013. godine.

Opširnije..

Raspiran je Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, a u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

Rok za zaprimanje ponuda: 28.06.2013. g. do 11,00 sati.

Tekst natječaja (pdf-dokument)

Stranica 20 od 20