Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić javni natječaj za investicijsko održavanje cesta objavljen u Narodnim novinama u broju 47., od 28.04.2015. godine.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i Odluke Općinskog načelnika od 22.04.2015.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za davanje  u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini.

.pdf                                                        

Poziv na testiranje kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Višeg referenta za pravne poslove".

Poziv .pdf.

Poziv na testiranje kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za komunalne djelatnosti i gospodarstvo".

Poziv .pdf

Komunalni referent

Viši referent za pravne poslove

Temeljem članka 7. i 8. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 14/12) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Natječaj - pdf.

Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za jesensku sjetvu  u 2014. godini

( pdf - dokument )

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2014.godini.

Opširnije: pdf - dokument

  • Bespovratna sredstva za nabavu električnih i hibridnih vozila za trgovačka društva i obrti, maksimalan iznos 70.000 HRK.Saznajte više o natječaju
  • Bespovratna sredstva za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, maksimalan iznos 35.000 HRK.Saznajte više o natječaju
  • Bespovratna sredstva  za poticanje inovativnih proizvoda na tržište za fizičke osobe, mikro, mala i srednja poduzeća. Sa sredstvima možete sufinancirati: zaključnu fazu razvoja proizvoda, ulaganja u komercijalizaciju inovacije, probnu proizvodnju…Krajnji rok za prijavu je 30.05.2014.Saznajte više o natječaju
  • Uskoro će se otvoriti natječaj za bespovratna sredstva za Promidžbu na tržištima trećih zemalja u sektoru vina sa mogučnošću sufinanciranja reklama u medijima, promidžbu i marketing... Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 EUR. Promidžba na tržištima trećih zemalja raspisat će se već do kraja travnja Saznajte više o natječaju

Poziv na testiranje - komunalni referent u utorak, 29. travnja 2014. godine s početkom u 11,00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.
Opširnije (pdf - dokument)

Stranica 18 od 19