Podaci o naručitelju

Naziv: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Nacionalni reg. broj: 18133797436

Adresa: Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, Hrvatska

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Redovno održavanje cesta

Evidencijski broj nabave: 2/2024

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 104.000,00 EUR

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te objavljuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje.

Podaci o pristupu prethodnom savjetovanju

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom.

Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje

Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima naručitelja i ažuriranoj dokumentaciji kao i Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Gospodarski subjekti koji se putem EOJN zainteresiraju za prethodno savjetovanje biti će putem sandučića obaviješteni o novim objavama vezanim za ovo savjetovanje.

Detaljne upute vezane za slanje primjedbi i prijedloga unutar prethodnog savjetovanja dostupne su na stranicama EOJN RH Upute

Prethodno savjetovanje traje do: 06.03.2024

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH.

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU .pdf

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE SV. MARIJE U NASELJU KLOŠTAR IVANIĆ.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 20. studenog 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 5(pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika. .zip

Projektna dokumentacija .pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju 

VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .pdf

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .zip

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za GRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU BEŠLINEC.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 22. kolovoza 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika. .zip

Projektna dokumentacija .pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .pdf

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .pdf

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .pdf

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za GRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU LIPOVEC LONJSKI.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 22. veljače 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika. .zip

Projektna dokumentacija .pdf

Građevinska dozvola, .pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

 

Stranica 1 od 11