Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 18.12.2015. godine donosi III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.09.2015. godine donosi II. izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.04.2015. godine donosi I. izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.

.pdf

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 20.01.2015. godine donosi plan nabave za 2015. godinu.

( pdf - dokument )

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 29.12.2014. godine donosi II. izmjene i dopune plana nabave za 2014.g.

( pdf - dokument )

Načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 15.07.2014. godine donosi I. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu.

( pdf - dokument )

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - obveza iz čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

Na temelju čl. 13. st. 8. Zakona o javnoj nabavi (" Narodne novine" , br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. stavak 8. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

 

Plan nabave za 2014. godinu. Opširnije (pdf - dokument)

Stranica 10 od 12