Plan nabave za 2014. godinu. Opširnije (pdf - dokument)

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu. ( pdf - dokument )

Ovim Planom nabave utvrđuju se nabave planirane u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2013.godinu. Opširnije ( pdf - dokument)

planTemeljem Zakona o javnoj nabavi, donesen je Plan nabave za 2013. godinu.

Plan nabave (pdf-dokument)

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), te članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.10.2012. godine donosi "O D L U K U o poništenju postupka javne nabave za asfaltiranje i rekonstrukciju nerazvrstanih asfaltnih cesta na  području Općine Kloštar Ivanić".

Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je Poziv na nadmetanje – rekonstrukcija školske ulice, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenojweb stranici Narodnih novina.

Stranica 8 od 9