II. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije za razdoblje 2020-2021.g.

.rar (.rtf, .xlsx, .pdf)

I. izmjene i dopune Programa predškolskog odgoja za 2019.g.  .pdf

II. izmjene i dopune Programa kulture za 2019.g. .pdf

II. izmjene i dopune Programa gradnje za 2019.g. .pdf

II. izmjene i dopune Programa održavanja za 2019.g. .pdf

Dana 31.10.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom, broj objave 2019/S 0F2-0043166.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 20.11.2019. godine do 12:00 sati.

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.g.

.pdf

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.g.

.pdf

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade Općine Kloštar Ivanić.

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 12. lipnja 2019.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  [email protected]

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi .zip

           -  nacrt troškovnika .pdf

 

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.g. .pdf

Stranica 6 od 12