Dana 04.10.2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska, broj objave 2017/S 0F2-0020473.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 03.11.2017. godine do 09:00 sati.

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na Rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska.

 

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 6 (šest) dana, točnije do dana 02. listopada 2017.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: mateja.pokas@klostar-ivanic.hr

Po isteku roka od 6 (šest) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi.

           -  nacrt troškovnika.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju. .pdf

Registar sklopljenih ugovora zaključno sa 15.09.2017.g.

.pdf

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić

(Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 25.07.2017. godine donosi III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

.pdf

Izjava .pdf

Dana 15.03.2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju (dogradnju) i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, broj objave 2017/S 0F2-0004700.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 14.04.2017. godine do 09:00 sati.

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o  pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Registar .pdf

   

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave  male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji (dogradnji) i opremanju građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

 

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 12. ožujka 2017.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: mateja.pokas@klostar-ivanic.hr

 

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi koju možete pogledati na slijedećem linku.

           -  nacrt troškovnika koji možete pogledati na slijedećem linku.

           - izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

           - izvješće o provedenom savjetovanju - otvoreni postupak javne nabave .pdf

Na temelju čl. 76. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  broj 120/2016)  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da oni i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi  u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. stavak 2. točka 1. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

Načelnik .pdf

Zamjenik načelnika .pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

.pdf

Stranica 6 od 9