Izjava o nepostojanju sukoba interesa - obveza iz čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

Na temelju čl. 13. st. 8. Zakona o javnoj nabavi (" Narodne novine" , br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kloštar Ivanić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. stavak 8. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

 

Plan nabave za 2014. godinu. Opširnije (pdf - dokument)

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu. ( pdf - dokument )

Ovim Planom nabave utvrđuju se nabave planirane u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2013.godinu. Opširnije ( pdf - dokument)

planTemeljem Zakona o javnoj nabavi, donesen je Plan nabave za 2013. godinu.

Plan nabave (pdf-dokument)

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), te članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.10.2012. godine donosi "O D L U K U o poništenju postupka javne nabave za asfaltiranje i rekonstrukciju nerazvrstanih asfaltnih cesta na  području Općine Kloštar Ivanić".

Stranica 9 od 10