Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je poziv na nadmetanje – izgradnja nogostupa u školskoj ulici, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenoj web stranici Narodnih novina.

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/2011):

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) Općina Kloštar Ivanić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • GOLMAX d.o.o., Stjepana Radića 58, 10312 Kloštar Ivanić.

planTemeljem Zakona o javnoj nabavi, donesen je Plan nabave za 2012. godinu.

Plan nabave (pdf-dokument)

Stranica 9 od 9