Program kulture za 2020.g.  .pdf

Program javnih potreba u sportu za 2020.g. .pdf

II. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije za razdoblje 2020-2021.g.

.rar (.rtf, .xlsx, .pdf)

I. izmjene i dopune Programa predškolskog odgoja za 2019.g.  .pdf

II. izmjene i dopune Programa kulture za 2019.g. .pdf

II. izmjene i dopune Programa gradnje za 2019.g. .pdf

II. izmjene i dopune Programa održavanja za 2019.g. .pdf

Dana 31.10.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom, broj objave 2019/S 0F2-0043166.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 20.11.2019. godine do 12:00 sati.

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.g.

.pdf

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.g.

.pdf

Stranica 3 od 9