V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .zip

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za GRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU BEŠLINEC.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 22. kolovoza 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika. .zip

Projektna dokumentacija .pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

 4. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .pdf

Registar ugovora - EOJN - 28.06.2023. .pdf

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .pdf

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.g. .pdf

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za GRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU LIPOVEC LONJSKI.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 22. veljače 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika. .zip

Projektna dokumentacija .pdf

Građevinska dozvola, .pdf

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

 

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 20. veljače 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 6 (šest) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, prijedlog ugovora, nacrt troškovnika. .zip,

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA - IZGRADNJA ZAŠTITNOG NASIPA NA STRELJANI LIPOVEC LONJSKI.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, nacrt troškovnika i projektnu dokumentaciju.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 08. veljače 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi, nacrt troškovnika i projektna dokumentacija .zip,

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za PREUREĐENJU ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA ŠČAPOVEC U DJEČJI VRTIĆ.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, nacrt troškovnika i projektnu dokumentaciju.                

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 30. siječnja 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]    

Po isteku roka od 6 (šest) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika .zip,

           - projektna dokumentacija .zip

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

Stranica 2 od 12