V. izmjene i dopune plana nabave .pdf

Plan nabave za 2019.g. .pdf

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2018.g. .pdf

Plan nabave .pdf

Dana 07.11.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za sanaciju klizišta I. Vinogradski odvojak, broj objave 2018/S 0F2-0030925.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 27.11.2018. godine do 09:00 sati.

Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na Sanaciji klizišta I. Vinogradski odvojak.

 

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.                                                                                 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 05. studenoga 2018.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog: -  nacrt dokumentacije o nabavi .zip

           -  nacrt troškovnika .pdf

 

Izvješće o provedenom savjetovanju .pdf

Dana 18.10.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za opskrbu električnom energijom, broj objave 2018/S 0F2-0028666.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.

Dokumentacija o nabavi se može preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda je 07.11.2018. godine do 10:00 sati.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.g.

.pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.g.

.pdf

Registar sklopljenih ugovora zaključno sa 12.12.2018.g.

Registar.

Stranica 7 od 12