III. Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu. ( pdf - dokument )

Ovim Planom nabave utvrđuju se nabave planirane u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2013.godinu. Opširnije ( pdf - dokument)

planTemeljem Zakona o javnoj nabavi, donesen je Plan nabave za 2013. godinu.

Plan nabave (pdf-dokument)

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), te članka 56. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 19/09), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 26.10.2012. godine donosi "O D L U K U o poništenju postupka javne nabave za asfaltiranje i rekonstrukciju nerazvrstanih asfaltnih cesta na  području Općine Kloštar Ivanić".

Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je Poziv na nadmetanje – rekonstrukcija školske ulice, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenojweb stranici Narodnih novina.

Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je poziv na nadmetanje – izgradnja nogostupa u školskoj ulici, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenoj web stranici Narodnih novina.

Stranica 11 od 12