Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/2011):

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) Općina Kloštar Ivanić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • GOLMAX d.o.o., Stjepana Radića 58, 10312 Kloštar Ivanić.

planTemeljem Zakona o javnoj nabavi, donesen je Plan nabave za 2012. godinu.

Plan nabave (pdf-dokument)

Stranica 12 od 12