Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se  temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2020. godinu.

.zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2020. godinu.

.zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga  koji se  temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2020.g.

.zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2020. godinu.

.zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.

.zip

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./20., da su objavljene KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI.

Konačne Liste kandidata za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 26 učeničkih i 14 studentskih stipendija.

Studenti:

Učenici:

Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2019./2020., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2019/2020.

Natječaj .pdf

Obrazac prijave .doc

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 45/18) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 11.09.2019. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Kloštar Ivanić će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

  1. Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana
  2. Subvencija kamata po kreditima poduzetnicima.

 

  1. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić.

            Pravo na korištenje subvencija iz ovog Programa ne mogu ostvariti gospodarski subjekti:

  1. koji obavljaju neprofitnu djelatnost (udruge, zaklade itd.);
  2. koji bilježe smanjivanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu;
  3. nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  4. koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
  5. koji imaju dospjeli dug prema Općini Kloštar Ivanić;
  6. koji imaju dospjeli dug na ime isplate plaće zaposlenicima.

 Poziv .pdf

Izjave i obrasci .zip

Temeljem članka 6. i 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

.pdf

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kloštar Ivanić  objavljuje oglas za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – referent za obračun naknada i doprinosa – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Oglas .pdf

Upute .pdf

Stranica 6 od 16