Odluke 9. sjednice Općinskog vijeća održane dana 07.09.2022. godine .zip

Odluke 8. sjednice Općinskog vijeća održane 09.06.2022. g. .zip

Odluke 7. sjednice Općinskog vijeća održane 07.04.2022. g. .zip

Odluke 6. sjednice Općinskog vijeća održane 27.01.2022.g. .zip

Odluke 5. sjednice Općinskog vijeća održane 07.12.2021.g. .zip

Odluke .zip

Odluke .zip

Odluke .zip

Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanića sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane 10.12.2020.g.

.zip

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 107/07, 125/08, 36/09, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 ), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je Zaključak o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/2018 ).

Zaključak .pdf

Stranica 2 od 52