Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), na temelju raspisanog javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti „investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta“ po Odluci Općinskog načelnika od 14.06.2018. godine, te članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici održanoj dana 11.07.2018. godine donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti "Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta".                               

.pdf

Na temelju čl. 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana  11.07.2018. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.

.pdf               

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar  na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba), 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 144/12 i 147/14), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.                                                  

.pdf

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je I. izmjene o dopune Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 10. sjednici održanoj dana 05.06.2018. godine donijelo je odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

Odluka .pdf

Program raspolaganja .zip

Na temelju članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18) i članka ­­­27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu.

.pdf

IZVJEŠĆE  o provedbi Plana gospodarenja otpadom OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ za 2017. godinu.

.pdf

Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2017. – 31.12.2017. godine.

.pdf

Stranica 9 od 41