IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U POLJOPRIVREDI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2019. g.

.pdf

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ U 2019. GODINU.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU.

.pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE. .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) i članka 131. Poslovnika Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) , Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak  o Prijedlogu Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić članu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača - Jozi Vuković.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o Izvješću o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godini.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

.pdf

Stranica 5 od 52